Thursday, 18 April 2013

Pidato Pasambahan Batagak Gala
Juru Baso (Sipangka)
Disabuik musim panambai, dikana musim dahulu, maso di Pariangan Padang Panjang. Bukik banamo Maropalam, di dalam luhak Tanah Data. Di galanggang nan barajok, di medan nan bapaneh. Di sinan lah duduak Datuak Katumanggungan jo  Datuak Parpatih Nan Sabatang langkok jo Basa Ampek Balai, sarato Niniak jo Mamak, Alim jo Ulama jo Tuanku. Mancari kato nan sapakaik rundingan nan saiyo, iyo di alam Minangkabau. Bulek nak buliah digolongkan, picak nak buliah dilayangkan. Jikok bulek indak basuduik, picak lah tantu indak basandiang, sasuai jo kaidah, “al adatu la yanfashilu bissyar’i, assyarila yanfashilu bil ‘adati, walau kanat munfashilan kanat bathilan”. adaik indak batikai dengan syara, baitu pulo sabaliaknyo. Kalau ado patikaian, hukumnyo batal. Adopun adaik Minangkabau; badasarkan cupak nan duo jo kato nan ampek.
Duo kato dari Datuak Katumanggungan, duo kato dari Datuak Parpatih Nan Sabatang. Adopun cupak nan duo; partamo cupak usali, nan kaduo cupak buatan. Nan dikatokan cupak usali; nan sakundi-kundinyo, nan sabantiang tali bajak, kupang jo ameh langkok pulo. Dibasuah baabih aia, dikikih baabih basi. Indak lakang karano paneh, indak lapuak karano hujan, dibubuik ndak layua, diansak ndak mati. Nan dikatokan cupak buatan; buatan Niniak jo Mamak sarato urang cadiak pandai. Sapakaik mangkoknyo namuah, saiyo mangko manjadi, manjadi padoman di nan banyak. Nan dikatokan kato nan ampek; duo kato dari Datuak Katumangguangan; partamo kato pusako, kaduo kato hakikaik. Nan dikatokan kato pusako; nan indak dapek dianjak, indak buliah dipaliang. Jikok dianjak kato nantun; ditahan lukah di banda, ditahan dibangkik-bangkik. Kalau dirusak kato nan bana, ubek jadi panyakik. Ibaraiknyo, tambun batu, balimbek putiah di dalamnyo. Aratinyo samo jo sumpah kawi; ka ateh indak bapucuak ka bawah indak baurek, di tangah-tangah digiriak kumbang. Di dunia kito sangsaro, di akhiraik mandapek azab. Nan dikatokan kato hakikat; nan bahadist badalil, bakieh baijma, adaik nan basandi syara’, syara’ basandi kitabullah. Kok lai tapakai nan baitu, di dunia kito salamaik, di akhirat mandapek syafa’ah. Duo kato nan barasal dari Datuak Parpatih Nan Sabatang; partamo kato dahulu, kaduo kato kamudian.
Nan dikatokan kato dahulu; kato Panghulu nan sabananyo, satitiak namuah jadi lawuik, sakapa namuah jadi gunuang. Ka suri tauladan kain, ka cupak tauladan batuang, iyo di anak kamanakan, manjadi undang di Panghulu. Bakato manuju bana, bajalan manuju bateh, bana di adaik jo pusako, batehnyo hadist jo dalil. Nan dikatokan kato kamudian; yaitu kato nan bacari, manuruik kato sapakaik, sarato rundingan nan saiyo.  Batapatan nan jo itu, takana pulo kami jo anak-kaminakan kami, sasuai pulo jo pituah Angku: Ramo-ramo si Kumbang Janti, Katik Endah pulang bakudo. Patah tumbuah hilang baganti, pusako tatap di nan punyo (gala pusako). Anak itiak anak angso, dibari batali aka. Jikok ketek dibari namo, lah gadang tantu dibari gala (gala mudo). Di ketek kaminakan kami ko banamo......., dan kini sapakaik kami bari gala....... Mintak dibaokan ka labuah nan golong, ka pasa nan rami dek Angku basamo-samo mah.

Kritik dan Sarannya silakan

0 comments:

Post a Comment

Template by:

Free Blog Templates